Водеће вештине у угоститељству

Привредна комора Киустендил припремила је модуле обуке за изградњу капацитета у туристичком сектору.

Припремљени модули имају образовни садржај и сет питања и одговора. Ово ће бити организовано као низ предавања у одељку Курсеви на овој платформи и као облик теста за проверу стеченог знања.

Први модул

Први модул посвећен је угоститељству и има 7 тематских целина које ће бити организоване као посебна предавања:

  • Тема 1. Водич за управљање хотелијерством
  • Тема 2. Одржавање и развој хотелијерства
  • Тема 3. Видове увођења за пречишћавање, класификацију, категоризацију и сертификовање
  • Тема 4. Технологија хотелијерског служења
  • Тема 5. Управљање персоналом
  • Тема 6. Приходи и трошкови хотелијерства
  • Тема 7. Управљање односима са клијентима у хотелијерству