Публикация Традиционните напитки от трансграничния регион Сърбия-България бяха резултат от съвместния комфорт на двамата партньори. Ангажирани експерти събраха материали за всеки целеви регион през първата фаза. Материалите бяха обменени между партньорите и преведени на другия език. Във втората фаза един документ беше представен и преведен на английски език.

Ето всички версии:

Този уебсайт/профил е създаден и поддържан  с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на уебсайта / профила е отговорност единствено на Удружение “Прави корак” и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.