Публикација Традиционална пића прекограничног региона Србија-Бугарска резултат су заједничког настојања оба партнера. Ангажовани стручњаци су у првој фази прикупили материјал о свакој циљној регији. Размењени су материјали између партнера и преведени су на други језик. У другој фази израђен је јединствени документ који је преведен на енглески језик.

Ево свих верзија:

Овај веб-сајт/налог је направљен и одржаван уз помоћ средстава Европске уније кроз Интеррег-ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија под бројем CCI No 2014TC16I5CB007. Јединствено одговорно лице за садржај овог веб-сајта/налога је Удружење “Прави корак” и ни на који начин не може бити тумачен као став Европске уније или Управљачког тела програма.