Търговската камара в Кюстендил организира съвместна изложба в сътрудничество с асоциация Прави стъпка. Изложбата беше открита на 3 юли от 10 ч. С присъствието на многобройни участници от България и Сърбия.