Демонстрацията на платформата за електронно обучение, разработена по време на този проект, за българските участници е насрочена за 21 юли в 10 ч. Българско време. Първата част от тази дейност, демонстрация на платформа за електронно обучение за сръбски участници, се проведе на 11 юни 2021 г. в Регионален център за образование в Ниш.