Project Description

Главни циљ

У овом модулу ћемо разматрати догађаје у туристичкој понуди, као део туристичке индустрије. Биће представљена суштина и структура догађаја. Пратићемо његов историјски развој. Разматрат ћемо различите врсте туризма и њихове улоге у туризму. Биће представљене различите врсте догађаја и њихова улога у туризму. Размотрићемо начине планирања и организовања догађаја. Биће представљене различите врсте маркетиншких стратегија и приступа одржавању разноврсних догађаја у туризму.

Трајање обуке

Индивидуални модул обуке за самостално учење на тему „Менаџмент догађаја у туризму“ траје укупно око 5 сати (300 минута), укључујући време за упознавање са додатним ресурсима предвиђеним о темама модула.

Съдържание на учебната дисциплина

Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4
Природа и структура догађаја у туризму Историјски развој догађаја у туризму Класификација врста догађаја и њихова улога у туризму Планирање и организовање догађаја
Тема 5
Маркетиншке стратегије и приступи приликом одржавања догађаја

Савремени програм учења

У овом модулу ћемо разматрати догађаје у туристичкој понуди, као део туристичке индустрије. Биће представљена суштина и структура догађаја. Пратићемо његов историјски развој. Разматрат ћемо различите врсте туризма и њихове улоге у туризму. Биће представљене различите врсте догађаја и њихова улога у туризму. Размотрићемо начине планирања и организовања догађаја. Биће представљене различите врсте маркетиншких стратегија и приступа одржавању разноврсних догађаја у туризму.

Последњих деценија у специјализованом туристичком речнику појмови „догађај“, „специјални догађај“ и њихов изведен израз „догађаји у туризму“ све се чешће користе. То се дугује због појаве све већег обима, улога и значаја различитих врста организованих спортских, пословних и културних догађаја у туристичким дестинацијама, који постепено постају мотив масовних туристичких посета. Догађаји у туризму је релативно нова врста туризма, богата садржајем и облицима различитих манифестација у туризму, који је директно повезан са задовољавањем потреба посетилаца одређеног места диверсификацијом боравка, емпатијом, потрагом за атрактивнијим и квалитетнијим туристичким производом и припадношћу одређеној друштвеној групи. Догађаји у туризму  је специјализована врста туризма, која је резултат сложених активности организовања и спровођења догађаја, а која задовољава сложене туристичке потребе и помаже обогаћивању портфеља производа и развоју туристичке дестинације. Догађаји су важан мотиватор приликом организовања путовања и играју пресудну улогу у плановима развоја већине дестинација. Појава догађаја у туризму  је добра алтернатива и изузетна прилика за развој у туристичком сектору. Туристи представљају потенцијално тржиште за планиране догађаје, а они имају просторно-временску природу и сваки од њих је јединствен због интеракције између људи, места и створених организационих услова за посету и „потрошњу“ дотичног догађаја. Светски тренд у туризму, узрокован ограниченим слободним временом, је обављање чешћих, али краћих путовања. Такође, због недостатка времена за креативни развој, повећавају се захтеви туриста према разноликости производа и искуствима, културним догађајима и атракцијама. Као резултат томе, постоји повећано интересовање туриста за догађаје у туризму како на глобалном тако и на националном нивоу. Догађај као посебна целина у туризму изграђен је као алат за економски раст како у корпоративном тако и у политичком смислу. У контексту туристичке индустрије, појам „догађај“ посматра се пре свега као јавни скуп, који задовољава пословна, научна, политичка или забавна очекивања. Међународна пракса и аутори описују један догађај у различитим аспектима – једном га дефинишу као организовани догађај са одређеном сврхом и у одређеном периоду у којем учествује група људи, обавештена од стране медија кроз призму посебних догађаја, и дефинишу га као јединствени тренутак у времену, обележен церемонијом и ритуалом, у сврху задовољавања специфичних потреба (Coldblatt). Glenn Bowdin описао је догађај као „алат за описивање одређених ритуала, презентација, представа или прослава, сврсисходно створених за прославу посебних прилика или за постизање одређених социјалних, културних и корпоративних циљева“. Једну од најзанимљивијих дефиниција догађаја, која се односе на туризам, дефинише Getz, који каже: „Мега-догађаји, у зависности од њихове величине или значаја, су они који доприносе постизању изузетно високог нивоа развоја туризма, медијске покривености, престижа или економски утицај на домаћина, заједницу, место или организацију“. Догађаји у туризму  се razmatraju као прилика за привлачење националне и међународне пажње према дестинацијама. Догађаји последњих година добијају на замаху и постају мерна јединица за међународни, национални и регионални одрживи туризам, играјући кључну улогу у изградњи туристичких маркетиншких стратегија. Догађаји су дефинисани као планирани тренутак који заузима посебно место у свакодневном животу људи. Сви планирани догађаји креирају се са одређеном наменом. Њихова организација захтева обуку и праксу посвећену дизајнирању, управљању и спровођењу планираних догађаја. „Дестинације развијају, олакшавају и промовишу догађаје да би постиглe неколико циљева: да привуку туристе, посебно ван сезоне, да служе као катализатор за обнову градова, да побољшају инфраструктуру и капацитете дестинације, да промовишу позитивну слику о дестинацији и да допринесу стварању бољег места за живот, рад и инвестирање “(Getz).

Догађаји могу бити ефикасан ресурс за привлачење различитих циљних група. Због тога је неопходно проценити допринос догађаја не само у смислу директних финансијских прихода, већ и у смислу њиховог доприноса стварању позитивне слике о дестинацији, усмереној на стварање снажних и трајних односа са посетиоцима. Догађаји у туризму су значајна и растућа тржишна ниша за дестинације. Јединствени су у својој способности да привуку велики број туриста са високим приходима. Уз праву визију и план организације, догађаји у туризму  могу локалном становништву донети велике користи, укључујући иновације, нове и ефикасније објекте, више забаве и нове могућности за каријеру. Сваке године многе туристе привлаче различите врсте догађаја на дестинацијама широм света. Укратко, развој туризма у одређеној дестинацији директно је повезан са развојем управљања догађајима. На пример, нико неће бити заинтересован за посету удаљеном острву или граду уколико се тамо не организују атрактивни туристички догађаји. Ако погледате дестинације које су недавно стекле популарност, схватићете да је проток туриста у ово место започео након успешног управљања догађајима. Стога, то представља начин привлачења посетилаца и путника на одређено одредиште. Догађаји изазивају позитиван замах за развој туризма. То је главни разлог зашто је улога управљања догађајима у туризму толико важна. Туристи и путници морају да разумеју зашто треба да посете одређено одредиште. Стога, догађаји у туризму  долазе у помоћ. Догађаји у туризму се могу упоредити са малим потоком који се претвара у велику реку, када се подржава другим потоцима. Добро управљање туристичким догађајима подстиче лојалност редовних купаца.

Одржавање различитих друштвених догађаја подстиче људе на комуникацију и изградњу нових односа. У том смислу, управљање догађајима је корисно и за туризам и за развој друштва. Туризам је препознати мотор друштвено-економског раста. Главна покретачка снага за догађаје у туризму и за развој туризма уопште је изведена економска корист. Економски ефекти догађаја у туризму углавном се изражавају у повећању запослености и прихода локалног становништва. У социјалној сфери, догађаји у туризму доприносе подизању самосвести и друштвене активности, јачају социјалну кохезију, воде очувању локалних ресурса, укључујући материјално и нематеријално непоновљиво културно наслеђе. Ако се правилно организују, догађаји имају директан утицај на позитивну слику региона. Постоје многе позитивне последице организовања догађаја у једном друштву, попут заједничког искустава, оживљавања традиција, друштвени понос, увођење нових и изазовних идеја, ширења културе, промовисања региона као туристичке дестинације, повећања знања о инвестиционом потенцијалу и трговинским  активностима у региону, стварања нове материјално-техничке базе и туристичких атракција. Туристички циљеви и утицаји догађаја класификују се осново на  спољне и унутрашње (Умникова, Б., 2015). Спољни утицаји повезани су са повећањем популарности, побољшањем имиџа, ​​великом атрактивношћу за посетиоце и повећањем броја туриста. Унутрашњи утицаји су директно зависни од постигнутих спољних утицаја и изражавају се у побољшању инфраструктуре, економским користима за локално становништво и унутрашњем маркетингу.

Главни утицаји догађаја за регион домаћина (Великова, Е., Димитрова Ст., 2016) представљени су у следећим групама: социјални и културни утицаји, политички утицаји, економски утицаји.

Изграђени модел за процену утицаја догађаја у туризму заснован је на два главна правца: позитивним утицајима и негативним утицајима (слика 1).

 

Слика 1. Модел процене утицаја догађаја у туризму

Обим првог правца укључује шест позитивних утицаја: инфраструктура, економска корист, консолидација друштва, социјално-културна размена, видљивост и имиџ, знања и могућност забаве. Други правац укључује шест негативних фактора за процену утицаја догађаја у туризму, а сваки са својим компонентама: економска вредност, проблеми са саобраћајем, безбедносни ризици, утицаји на животну средину, социјални сукоби (слика 1).

Позитивни утицаји

 

Инфраструктура и развој насељеног места

 • Побољшана визија насељеног места
 • Убрзан развој опште инфраструктуре
 • Повећавање броја места за смештај гостију (хотели, куће за одмор итд.)
 • Развој места за коришћење слободног времена
 • Стварање нових пословних објеката
 • Поправљају се санитарна места

Економска корист

 • Повећање промета домаћих трговаца
 • Повећање запосленост становништва у региону
 • Повећање инвестиција у региону
 • Побољшање опште економске ситуација
 • Убрзање економског раста у региону

Консолидација друштва

 • Повећање поноса и самоуверености становника у региону
 • Јачање духа заједнице
 • Повећање социјалног јединства заједнице
 • Побољшање квалитета живота становништва у региону

Социјално-културна размена

 • Повећање разумевања и прихватања културе и разлика у друштвима домаћег становништва и туриста
 • Подржавање очувања културе у региону
 • Пружање прилике домаћем становништву да се упозна са новим људима
 • Повећање интересовање за друге догађаје

Видљивост друштва и побољшање имиџа

 • Пружање прилике за популарисање локалне заједнице у свету
 • Популарисање локалну заједницу у земљи
 • Повећање видљивости медија
 • Побољшање имиџа насељеног места
 • Побољшава међународну видљивост насељеног места
 • Повећање локалног идентитета друштва
 • Остваривање престижа / имиџа у друштву

Знања и могућности забаве

 • Повећање могућности забаве
 • Повећање волонтирања
 • Пружање нових знања о теми догађаја
 • Висок квалитет забаве
 • Стварање снажних осећања и узбуђења у локалној заједници

Један од основних предуслова за развој одрживог туризма је да доприноси развоју локалне заједнице. Процена утицаја туристичког догађаја на инфраструктуру и развој насељеног места је да он углавном побољшава визију насељеног места, убрзава развој опште инфраструктуре и развија места за разоноду и коришћење слободног времена. Брзи развој заједничке инфраструктуре драгоцена је компонента позитивних утицаја, која лежи у основи жестоке конкуренције за домаћинство великих светских спортских догађаја. Међу систематизованим економским користима с најважнијим значајем у овој фази су: повећање промета локалних  предузећа, праћено повећаним запошљавањем домаћег становништва и инвестицијама у региону. Наравно, економске користи су неспорне, али проучавање социјалних аспеката догађаја у туризму је од суштинске важности. Повећање локалне самоуверености и поноса домаћег становништва и јачање духа заједнице су аспекти консолидације друштва, који догађаји у туризму  развијају у највећој мери. Значајна је улога туризма у културној размени. Кроз средства која су обезбеђена овом врстом туризма ствара се могућност за одржавање националних историјских споменика и објеката. Подстиче се оживљавање традиција, обичаја, празника, локалне занатске производње итд.

 

Негативни утицаји

Економска вредност

 • Прекомерни трошкови за нову инфраструктуру поводом догађаја
 • Трошкови изградње нових објеката (зграда, пратећих објеката)
 • Повећање цена некретнина
 • Повећање цена производа (робе и услуга)

Проблеми са саобраћајем током догађаја

 • Повећан промет возила
 • Потешкоће у проналажењу паркинг места
 • Проблеми са коришћењем јавног превоза
 • Оштећења путне инфраструктуре услед појачане фреквенције саобраћаја

Безбедносни ризици

 • Повећање криминала
 • Повећан ризик од тероризма (атентати итд.)
 • Привлачење пажње терориста на будуће догађаје
 • Повећан ризик од кибернетичких напада
 • Узнемиреност становништва због појаве посетилаца (хулиганство, нереди, вандализам итд.)

Утицаји на животну средину

 • Повећана количина отпада
 • Повећано загађење ваздуха
 • Повећан ниво буке
 • Изградња нових објеката повећава загађење
 • Стварање еколошке штете локалној заједници

Социјални сукоби

 • Мештани нису међу најважнијим за догађај
 • Поремећај нормалног ритма живота локалног становништва
 • Доводи до сукоба и антагонизма између посетилаца и локалног становништва
 • Повећавају се социјални сукоби између присталица и противника

Од свих одељака у факторима негативних утицаја, најзначајније место је дато утицајима на животну средину. Много је примера еколошке штете од туристичких догађаја. Напори се улажу у развој таквог туризма, при којем све туристичке активности, инфраструктура и понашање туриста не иду на штету, већ су у складу са животном средином, не нарушавају је, већ је обогаћују. Јер управо преко  туризма човек најчешће долази у контакт са природом. Природни туристички ресурси имају одређене резерве, које су у већини случајева исцрпне. Одрживи развој туризма захтева такву природну употребу и оптерећење, код којег се не нарушава могућност обнављања ресурса. Главни проблеми у вези са утицајима на животну средину су: повећана количина отпада и повећани ниво буке.

Неке од карактеристика догађаја у туризму чине их посебно рањивим са безбедносне тачке гледишта: окупљање много људи на једном месту, усмеравање пажње туриста на атракције, претходно познавање места и времена догађаја и још много тога. Последњих година у свету су се развили, сложени и по својој генези и манифестовању разноврсни економски и политички процеси, који су утицали на ниво безбедности туриста. Ови процеси су последица објективних околности и субјективног просуђивања и понашања одређених људи или деловања других фактора. Претпоставља се да је ниво сигурности резултат сложене интеракције између вредности, интереса, доступних ризика и претњи, средстава за противдејство и других. Истовремено, сигурност дестинације је од суштинског значаја за развој туризма. Познато је, да што је нека дестинација зависнија од развоја туризма, то је већа толеранција локалног становништва према туристима.

Туристичка индустрија развија догађаје у туризму, ствара запосленост и економску диверсификацију. Мале и сеоске друштвене заједнице користе фестивале и догађаје да би стекли и искористили исте бенефиције као и велике друштвене заједнице. Мали догађаји захтевају малу количину развојних улагања, јер неопходна инфраструктура већ постоји.

Догађаји у туризму представљају сектор, који има све могућности да развије имиџ одређеног туристичког подручја или дестинације. Ако се овом врстом туризма успешно управља на основу објективних информација о утицајима, догађаји у туризму би могли представљати један од ефикасних алата за бољи развој одређене туристичке дестинације. Током година сазревања, низ класификатора је постао  неопходан у вези са догађајима у туризму. Сусрећемо појмове као што су пословни туризам, конференцијски / конгреси / туризам, урбани туризам, сајамски туризам итд. Исправно је да поставимо питања, попут – шта је порекло ове разноликости; који су фактори који диктирају њихово коришћење; да ли постоји узајамна веза између њих, какво је њихово значење, да ли имају ујединитеља. У нашој стварности, с једне стране, развојем туристичког тржишта повећавају се и потребе за новим маркетиншким и технолошким алатима за постизање задовољства, престижа и економског раста, а с друге стране, традиционалне технике за активирање понуде и потражње губе своје позиције. Стога се данас, као одговор на глобално тржиште, конгресни туризам не посматра само као врсту туризма или као део туристичке индустрије. Дигитално окружење, отварање граница, нове маркетиншке и продајне технике, развој дестинација, све већи број путника и многи други, дефинишу управљање догађајима више као управљање пројектом, који укључује како основне туристичке услуге у туризму, тако и помоћне услуге, у комбинацији са целим осталим професионалним јединицама. У том смислу, као фактор уједињења низа економских процеса, управљање догађајима у туризму је кључни покретач секторског развоја, прихода, запошљавања и инвестиција. Догађаји указују позитиван ефекат на економију, туризам, друштво и културу дестинације домаћина.

Они су ефикасно средство за постизање регионалног економског и социјалног развоја.

Извори информација и додатни ресурси о теми:

 • Getz, D. (2007). Event Tourism: Definition, Evolution and Research
 • Vitor, A., M. Leila, F. Teresa. Events and Destination management
 • Великова,Е.,Димитрова “Управление на събитията в туризма”

Најранији догађаји и скупови давали су поруку мира и пријатељства између племена и кланова. Да бисмо ушли у траг историји индустрије планирања и организовања догађаја, мораћемо да ускочимо у времеплов и да се вратимо у династију Птолемејева и у свет Клеопатре и Марка Антонија. Први познати организатор догађаја била је Клеопатра. Она је била  домаћин фантастичних сусрета у потрази за љубављу. Клеопатра је бродом препуним свећа и парфема пловила Нилом, да би импресионирала Марка Антонија. Клеопатрини догађаји не би били могући без помоћи њених слуга. Комуникација је била врло ограничена. Поруке су се достављале ручно и требале су им недеље, ако не и месеци да би биле достављене.

У Француској, за владавине краља Луја XV, његова љубавница Мадам Помпадур организовала је раскошне забаве уз музику, храну и тематске костиме. Тиме је забављала краља. Марија Антоанета такође је имала значајан таленат као организаторка догађаја. Планирање и организација догађаја настављено је током целе историје, као представљање краљских особа и богатства, а које се манифестовало у такмичењима, фестивалима и скуповима.

Индустријска револуција створила је потребу да се скупови и догађаји шире и изван краљевског окружења. Потреба за скуповима и окупљањима расте као резултат све веће индустријализације. Индустријализација јачу економију и повећава производњу. Постало је неопходно да људи организују скупове и догађаје, како би сарађивали и развијали своје пословање. Како је расла економија и производња, предузећима је била све више потребнија већа сарадња кроз организовање догађаја као што су пословни сајмови и изложбе, а људи су имали све више разлога за путовањима. Нови начини превоза омогућили су људима да путују и да учествују у разноврсним догађајима.

Године 1841. Томас Кук,  чврсто уверен, као врло религиозан човек, да већина социјалних проблема потиче због конзумације алкохола и да би људи, ако га конзумирају у мањим количинама, имали пуно бољи живот, иницирати и организује једнодневни излет возом из Лестера у Лафбороу за своје истомишљенике – особе које не конзумирају алкохол. Иако и у врло апстрактном смислу, овај иновативни догађај илуструје неколико основних карактеристика савремених догађаја у туризму – велика група људи путује, под утицајем и мотивисаношћу заједничким интересом / сви се уздржавају од конзумације алкохола и имају сличан став према његовим последицама/. Велика група заинтересованих особа окупља се на одређеном месту, унапред одређеног дана и времена, како би разговарали и дискутовали о питањима о заједничкој теми / како смањити алкохол у друштву, како би људи живели боље/. Ова чињеница показује не само формирање нове економске активности, која годинама доказује своју сврсисходност, већ и формирање потребе за задовољавањем нових потреба, које су  повезане са специјализованим интересима људи.

Различите врсте догађаја већ дуго времена постоје као значајан део људског друштва и развоја. Они су створени као облици јавног представљања, грађанских ритуала и колективног славља. У ствари, људи у свим културама су свесни потребе да одвоје мало времена и простора за социјалне контакте. Ове праксе датирају вековима уназад па можда чак и миленијумима. Развој догађаја у њиховом економском смислу помаже у решавању проблема запослености и утиче на економски раст, а посебно у развијеним тржишним економијама. Историјска истраживања показују како су догађаји еволуирали од примитивног окупљања људи из пољопривредних или верских разлога до модерних врста догађаја, као и њихова дуга историја привлачења туриста и стварања друштвених заједница домаћина, као туристичких дестинација.

Догађаји су феномен туризма из последњих неколико деценија, који најуспешније задовољава специфичне потребе тржишта, узроковане све захтевнијим захтевима за јединственошћу, уједињеношћу и растом. Догађаји су, без обзира на њихову природу, увек играли важну улогу у повезивању људи и друштвених заједница. Како технологија напредује, тако се повећава и начин на који људи планирају и организују догађаје. Развојем информационе технологије појављују се друштвене мреже које доприносе повезаности људи и њихове свести. Увођење мобилних телефона и интернета има огроман утицај на планирање догађаја. Уз употребу ове електронике, комуникација се може догодити у било које доба дана и са било којег места на свету. Човек може створити, пронаћи, регистровати и документовати догађај помоћу малог преносног уређаја.

Током 90-тих година организатори догађаја морали су да користе ручно написане позивнице и обрасце за регистрацију догађаја. Сви документи су се слали поштом. Требали су проћи дани и дани да би позивница стигла на право место. Пре интернета, потенцијални учесници догађаја морали су да изваде географску мапу да би пронашли његову локацију, што је било доста тешко и нелагодно.

У прошлости је маркетиншка стратегија за промоцију дотичног догађаја била ограничена на преношење информација од особе до особе.

Након технолошког напретка, позивнице за догађаје могу се моментално послати е-поштом. Сада само треба да унесете адресу у Google Maps да бисте добили тачну локацију траженог догађаја. Путем друштвених медија и веб локација за организовање догађаја, учесници у пракси могу видети ко је заинтересован и ко ће присуствовати догађају. Корисници Интернета могу да уђу на своју локацију и пронађу стотине догађаја за које можда нису ни знали да постоје. Најзначајнија промена коју је технологија обезбедила је способност особе или организације да имају већу контролу над управљањем догађајима. Софтвер и веб локације омогућавају људима да праве огласе за догађаје у форматима једноставним за коришћење. У убрзаном свету интернета време је ограничено и драгоцено. Веб странице и апликације за управљање догађајима штеде време људима, пружајући једноставне опције за креирање догађаја. Несумњиво је да се индустрија управљања догађајима развијала током година. То је због све већих захтева за организацијом друштвених, спортских и корпоративних догађаја.

 

Извор информација и додатни ресурси о теми:

 • Getz, D. (2007). Event Tourism: Definition, Evolution and Research
 • Getz, D. Event Studies, Theory, Research and Policy for Planned Events

Догађаји се могу класификовати на основу њихове величине, врсте и контекста. Једна од њихових уопштавајућих карактеристика је њихово планирање. На основу тога, широм света је обједињено неколико категорија догађаја, који се могу организовати на следећи начин:

 • Корпоративни догађаји – ово укључује све врсте догађаја и скупова, који се односе на обуку и мотивацију особља, састанке произвођача, трговинске конференције, сајмове и изложбе, „MICE“ туризам (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions), друштвене догађаје. Једноставно речено, корпоративни догађај је активност коју организује предузеће и намењена је запосленима, купцима, заинтересованим странама, добротворним организацијама или јавности. Публика обично зависи од сврхе догађаја – на пример, да лансира нови производ или услугу, да прослави достигнућа запослених или да покаже искуство у одређеној области. Поједини корпоративни догађаји одржавају се тромесечно или годишње, док други могу бити једнократне активности – могу се подударати са важном најавом или у сврху доделе награде. Корпоративни догађаји могу бити веома различити и веома разнолики по својој публици, теми, стилу, рутама и другим активностима. Они у великој мери зависе од планиране сврхе догађаја, од маште или од нестандардних идеја стручњака, који их организује.
 • Семинар је врста корпоративног догађаја који се организује како би се одређене информације пренеле циљаној публици. Сам реч „семинар“ била је позната древним Грцима, који су проучавали законе математике, геометрије и уз помоћ ове технике упознали се са размишљањима филозофа. Семинари се могу разматрати не само методом представљања нових информација, већ и методом размене искустава. Информацију може представити једна особа или више људи, као својеврсна лекција о теми коју су предавачи претходно проучавали за такву презентацију. На латинском реч „семинарија“ значи семе. Сматрајући, да путем семинара, предавачи могу да „засаде семе“ знања у примаоце поруке. Током семинара предавач предаје публици материјал лекције. Предавања се могу илустровати филмовима и дијапозитивима. Учесници могу изразити своја мишљења или поставити питања на теме семинара, као и покушати да примене информације у пракси. Главни циљ семинара је ширење знања, које се обично врши ширењем нових информација о датој теми, модернизацијом истраживаних података , оспоравањем путем нових идеја и изношењем ажурираних података. Семинари су интерактивни облик образовања, који нам омогућава постизање високе ефикасности. Због тога је ова врста обуке толико популарна. Данас се одржавају разни семинари. Они спадају у категорију практичног рада. Они су намењени да систематизују, продубе и консолидују знање стечено о разматраним  темама. Активним учешћем у семинару учесник стиче вештине за практичну примену доступних информација, развија личне квалитете и побољшава свој интелектуални ниво. Поједини семинари су организовани попут предавања у учионици, где стручњак износи информације пред публиком у традиционалном формату. Други су организовани као шоу  емисије, где трговци преносе поруке своје компаније у  јавности или запосленима, односно пословним партнерима.
 • Конференција је унапред припремљени догађај са унапред одређеном темом, дневним редом, смерницама и областима за дискусију о одређеним питањима, где учесници разговарају и узајамно размењују информације. Конференција је званични скуп са главном сврхом – дискусија о одређеним темама, решавање одређених проблема или консултовање са стручњацима на ту тему. Будући да конференције имају специфичне циљеве, могу трајати неколико дана. Постоје различите врсте конференција, као што су академске конференције, трговинске конференције, пословне конференције, конференције за медије, верске конференције и још много тога. Академска конференција је место на којем академици и истраживачи могу представити своје радове и разговарати о томе. Пословна конференција је конференција која се фокусира на нове трендове и могућности у пословању. Иновативне идеје и нове информације могу се размењивати на свим врстама конференција. Важно је напоменути да неке конференције не дозвољавају дискусије. Конференција обично има организовани формат. Говорници на конференцији и теме о којима ће се говорити се бирају пре конференције. Конференција има главног говорника који одржава главни говор. То се често може сусрести на академским и пословним конференцијама. Да би подстакли дискусију, учесницима се пружа прилика да учествују у платформи на којој могу да поделе своја искуства. Конференције обично започињу главном сесијом пре него што пређу на интервјуе, округле столове и дискусије.
 • Сајмови

Сајам је физичко окупљање особа из одређене сфере индустрије или професије. Без обзира да ли га организујете или присуствујете на сајму, ова врста корпоративног догађаја је сјајна шанса да представите свој најновији производ и да представите свој бренд другим предузећима или широј јавности. Као резултат тога, сајмови пружају одличну прилику за генерисање потенцијалних пословних партнера за продају. Будући да су сајмови усредсређени на презентацију или излагање производа, обично се одржавају на великим просторима. Велика предузећа могу спонзорисати или учествовати на сајму како би представила свој производ или једноставно изградила мрежу и ојачала своје присуство на тржишту.

 • „MICE“ туризам или пословна путовања

Израз „MICE“ у контексту путовања је скраћеница је за састанке /meetings/, подстицаје /incentives/, конференције /conferences/ и изложбе /exhibitions/. Састанци као део „MICE“ туризма обично се одржавају у конференцијским салама хотела или у конгресним центрима. Увођење специјализованих „MICE“ услуга у туристичкој индустрији начин је да се осигура додатни и дугорочни вредан раст.

 • Виртуeлни догађаји

Виртуелни догађаји повезују излагаче и учеснике путем веб интерфејса. Уобичајени типови интернет догађаја укључују веб семинаре, виртуелне догађаје и догађаје уживо. Интернет догађаји су често јефтинији од догађаја са присуством уживо. Одржавањем on-line догађаја стижете до веће публике. Веб семинари су усмерени на презентације или  дискусије које се одржавају на мрежи. Исти се могу дешавати у реалном времену или се емитују као снимљени материјал и обично трају од 30 до 180 минута. Веб семинари у реалном времену омогућавају интеракцију између учесника, пружајући могућност примања информација и дискутовање о теми, која је представљена преко видео-конференцијске везе. Веб семинари у реалном времену могу бити интерактивни на неколико нивоа и обично омогућавају учесницима да постављају директно питања говорницима. Виртуелни догађаји омогућавају људима са различитих места да учествују у виртуелном окружењу, које има изглед и осећај offline догађаја, комбиновањем образовања, умрежавања и интерактивних функција.

 • Team Building – ово су догађаји који „стварају тим“. Представљају интерне сусрете, чији је циљ пружање забавних и занимљивих начина узајамног повезивања запослених у једном предузећу или установи. Циљ је обично усмерен ка олакшавању стварања узајамних односа, како би запослени могли постати бољи руководиоци и сарадници. Ово је такође користан начин да се људи из различитих сектора који немају директан контакт узајамно упознају.
 • Међународни и мега догађаји – владини и невладини догађаји, ранга политичких састанака, тематских и научних конгреса. Међународни догађаји су дефинисани као догађаји који имају глобални опсег, захтевају значајна јавна улагања и имају утицај на становништво и изграђено окружење. Примери мега догађаја су Олимпијске игре, које доприносе изузетно великом туристичком интересовању, престижу, подизању позитивног имиџа о земљи домаћину, високом степену међународне медијске покривености, стимулисању локалне економије, позитивном утицају на локалну друштвену заједницу и туристичку дестинацију у целини.
 • Догађаји везани за живот људи

Ова група укључује догађаје као што су породични и лични празници, годишњице, венчања. То су такозвани друштвени догађаји. Очекује се да ће се тржиште друштвених догађаја, посебно рођендана и годишњица, наставити да се шири током наредних неколико година. Кроз друштвене догађаје можете подстаћи људе да се удаље из пословног или радног окружења. Друштвени догађаји треба да су усмерени ка нечијем личном интересу и да су концентрисани на добру храну, забаву или најчешће обоје.

 • Догађаји, везани за слободно време људи – ова група укључује све врсте фестивала, сајмова, модних ревија, такмичења у лепоти, музичке концерте итд.
 • Фестивали су прославе повезане са слављењем неког одређеног догађаја. Избором места, традицијом, објектима, празничним атмосфером и посебним уметничким делима фестивали превазилазе свакодневицу. Већина фестивала одржава се једном годишње или сваке две или више година. Фестивали се одржавају широм света.
 • Вашари су привремене пијаце намењене углавном за забаву, а који се периодично одржавају у градским или сеоским насељима, и често су повезани са одређеним празником током године. Постоје вашари у комерцијалну и некомерцијалну сврху.
 • Спортски догађаји – то су све олимпијаде, маратони, светскa првенства у разним спортским дисциплинама. Развој модерног туризма незамислив је без спорта. Спортске активности су суштински део свакодневног начина живота савременог човека. Спортски туризам постаје све популарнији. Са своје стране, спорт такође има велику корист од развоја туризма. Спортски догађаји су обично повезани са путовањима и провођењем слободног времена ван куће. Ниједан већи спортски догађај не може се организовати и одржати без подршке туризма. Често успех спортског догађаја зависи од карактеристике туристичке дестинације.
 • Догађаји који се односе на професионалну каријеру и изложбе – ова група укључује све догађаје поводом образовних сусрета и презентација, размене професионалних и стручних искустава у каријери.
 • Политички догађаји – дебате, поворке, штрајкови.
 • Верски догађаји – верски фестивали и туристичка ходочашћа.

Генерално, све групе догађаја доприносе активирању економске делатности, али само неки од њих, такозвани „специјални догађаји“ су од интереса за туристичку индустрију. То је зато што, сами по себи они чине ојачани маркетиншки алат за промоцију и надоградњу. Они заузимају истакнуто место у програмима за развој заинтересованих страна и стварају предуслове за конкурентност. На пољу туризма „специјални догађаји“ имају двојаку улогу – с једне стране, они су разлог за туристичка путовања и покрећу се и пружају као део туристичког производа или су сами ти догађаји су туристички производ. С друге стране, они имају значајну улогу у популаризацији дестинације, одлучујући фактор су за маркетиншку комуникацију у туризму и значај дестинације. „Специјални догађаји“ у туризму значајно доприносе формирању имиџа туристичких дестинација. „Специјални догађаји“ представљају једну врло специфичну комуникацију са публиком, стварање узајамних емоција, укључивање у те емоције и доживљај истих, дељење емоција са блиским и не чак тако блиским особама, чине „специјалне догађаје“ кључним елементом комуникацијске политике било које организације. У све јачој конкуренцији између туристичких дестинација за привлачење све више и више туриста, за продужетак туристичке сезоне кроз разне догађаје, маркетинг догађаја користи своје пуне комуникационе алате да би утицао на јавност. „Специјални догађаји“ које покрећу одређене туристичке дестинације, кључни су елемент туристичких путовања и заузимају централно место у маркетиншким плановима већине туристичких дестинација. Улога „Специјалних догађаја“ у туризму постаје све значајнија за развој конкурентности дестинација, а такозвани „догађаји у туризму“ намећу се и успостављају као битан део туристичке индустрије. Не треба занемарити ни брзорастућу индустрију „менаџмент догађајима“, у чијој визији туристи представљају потенцијално тржиште. Истовремено, туристичка индустрија је изузетно заинтересована страна за успех и атрактивност „Специјалних догађаја“. Развој „Специјалних догађаја“ у туризму игра важну улогу у промоцији туристичких дестинација. Главна сврха већине туристичких путовања је учествовање у „Специјалним догађајима“. „Специјални догађаји“ састоје се од различитих елемената. Због тога ова врста догађаја утиче на многе сфере јавног живота и у њима се преплићу различити интереси. Организација „Специјалних догађаја“ је просторно-временски феномен и сваки догађај за себе је другачији и непоновљив.

Извори информација и додатни ресурси о теми:

 • Маринов, Ст. „Съвременни видове туризъм. Наука и икономика“
 • Getz, D. Event Studies, Theory, Research and Policy for Planned Events

Организовање једног догађаја је сложен процес. Његово успешно одржавање укључује неометано одвијање процеса и пружање могућности учесницима догађаја за незаборавне доживљаје. Планирање и спровођење успешног догађаја могуће је само ако се догађај заснива на детаљном и свеобухватном плану организације и строгом придржавању редоследа обављања планираних радњи. То захтева дубинско познавање и примену различитих фаза у планирању и организацији догађаја.

Планирање и организација догађаја пролази кроз неколико фаза:

 1. Развој циљева догађаја;
 2. Планирање тима који ће управљати догађајем;
 3. Израда детаљног буџета и прорачуна догађаја;
 4. Израда свеобухватног програмског плана догађаја;
 5. Избор датума догађаја;
 6. Проналажење места за одржавање догађаја;
 7. Дефинисање и успостављање партнерства и спонзора;
 8. Израда плана рекламирања;
 9. Дефинисање процеса на дан догађаја;
 10. Провера и контрола припреме;
 11. Анализа, евалуација и завршне активности након догађаја;

4.1 Развој циљева догађаја

За добро планирање догађаја потребно је унапред знати шта се догађајем жели постићи. Први корак у планирању догађаја је дефинисање одређеног циља и задатака за његово постизање. Пре планирања догађаја треба одвојити довољно времена да би се размотрио циљ догађаја. Прво питање са којим се суочавају сви они који су укључени у организацију догађаја је: Зашто се догађај организује и шта је циљ који треба постићи овим догађајем?

Циљеви и задаци догађаја одређују жељене крајње резултате радњи, које се спроводе у оквиру стратегије за његово управљање. Ако циљеви и задаци нису правилно дефинисани, постоји опасност да догађај пропадне. Морају се поставити циљеви који су специфични, мерљиви, достижни, релевантни и временски дефинисани.

__________________________________

„Један од начина да се одржи инерција

јесте постизање све већих циљева“

Мајкл Корда

__________________________________

Циљеви догађаја су:

а) општи

б) специфични.

Општи циљ једног догађаја, на пример, може бити одржавање музичког концерта за децу поводом божићних празника. Специфични циљеви могу бити: учешће два оркестра, присуство 100 деце итд.

Циљеви морају бити SMART (паметни).

S – Specific (конкретно): На који резултат циљате? Конкретан циљ би могао бити „90% посетилаца да буду деца“.

M – Measurable (мериво): Где је могуће, циљеве треба мерити дигиталним подацима. На пример: „100 деце која ће присуствовати концерту“.

А – Achievable (Оствариво): Морају се поставити реални циљеви. Потребан је реализам: Присуство 100 деце можда неће бити достижно ако, на пример, сала у којој је планирано одржавање концерта прима максимално 80 људи. Постављени циљеви морају се мотивисати, али не смеју се постављати циљеви које је немогуће постићи.

R – Relevant  (релевантно): Циљ мора одговарати интересима циљне групе. Ако није тако, не вреди се стремити ка том циљу.

T – Time-bound (Временски ограничени): Циљеви морају бити временски дефинисани, односно ограничени, што значи да морају имати одређени датум почетка и завршетка како би се могло измерити да ли је циљ постигнут у наведеном временском року.

Развојем SMART циљева може се дефинисати савршеност и контролисати читав процес планирања и одржавања догађаја, од почетног одабира локације до анкетних питања након догађаја.

Организатор догађаја је тај који има највише користи од постављања SMART циљева за дотични догађај. При одређивању резултата које треба постићи, израђује се јасан план послова и радњи,  који менаџер мора испунити. Поред тога, постизање циљева догађаја организаторима даје осећај самопоуздања и задовољства, док је неиспуњење задатих циљева велики подстицај за побољшање у будуће.

Да би се тачно одредили циљеви једног догађаја, потребно је тачно одредити циљну групу којој је догађај усмерен. У нашем примеру, са божићним концертом са циљном групом углавном деце, неприхватљиво је, на пример,  планирати учешће два џез-оркестра. Ако имамо наступ са таквим оркестром, циљна група треба да буде различите старости и са различитим интересовањима. Догађаји се организују за публику. Да бисте поставили јасне и ефикасне циљеве, морате знати ко су ти људи који ће бити у публици, које су њихове склоности и интереси.

4.2 Планирање тима за управљање догађајем

Сјајна екипа дефинитивно ради све другачије. Ово се посебно односи на планирање догађаја. Готово је немогуће да једна особа сама планира и да спроведе догађај до краја. Немогуће је да једна особа брине о ВИП особама, да прима госте, да истовремено координира храну и друге активности. За овај посао треба имати тим. Разноврсност и разноликост у квалификацијама и способностима људи у тиму помажу у решавању проблема планирања и организације догађаја. Формирање тима је сложен процес. Сваки догађај има свој идентитет и карактеристике, које често захтевају различите вештине и квалификације. Број особа у тиму који планира и спроводи догађај често се разликује за различите догађаје.

Сваки тим има одговорног руководиоца – менаџера. Он је вођа тима. Дужности и одговорности менаџера разликују се у зависности од врсте догађаја, његовог обима и капацитета организације која га изводи. Генерално, он је одговоран за планирање, организовање, управљање и координацију различитих врста догађаја.

Детаљне дужности и одговорности менаџера догађаја:

 • Анализира захтеве и детаље сваког догађаја;
 • Проучава потребе и жеље клијената;
 • Планира и организује догађај, узимајући у обзир финансијска и временска ограничења;
 • Резервише места, организује предаваче, модераторе и друге извођаче;
 • Одржава састанке са клијентима и одговоран је за координацију с њима;
 • Истражује и упоређује различите добављаче (кетеринг, декоратере, музичаре итд.);
 • Води преговоре са добављачима ради постизања најповољнијих услова;
 • Одговара за ангажовање и обуку особља;
 • Прати и процењује особље;
 • Управља операцијама догађаја (припреме на лицу места, позивнице, храна, пиће итд.);
 • одговоран је за планирање буџета за догађај;
 • Прати трошкове;
 • Надгледа спровођење догађаја;
 • Даје предлоге решења за правовремено решавање евентуалних проблема;
 • Даје завршну оцену догађај и подноси извештај.

Овај сложени скуп одговорности и обавеза одређује потребу менаџер да има високу стручну  квалификацију и искуство. У исто време, добар менаџер мора:

 • Да уме да ради са људима – мора да се осећа самопоуздан, комуницирајући са менаџерима на вишим положајима, подизвођачима, колегама, клијентима, гостима итд .;
 • Бити флексибилан – брзо, тихо и ефикасно да решава ванредне ситуације;
 • Да уме да „слуша“ – да разуме и схвата сваког шта жели; да обраћа пажњу на оно шта је речено, а шта није;
 • Бити организован – да уме да руководи многе послове одједном; да буде у стању да се усредсреди на цели организациони процес, док прати и најситније детаље;
 • Да обожава свој посао – упркос великом стресу, ако воли свој посао, носиће се са свим изазовима;
 • Да уме изузетно добро да комуницира – јасна, чврста и љубазна комуникација омогућава успешно дељење ставова руководиоца и могућност да мотивише и мобилише цели тим;
 • Да остане сталожен када је под стресом – у тренуцима притиска и стреса последње нешто што треба једном тиму је психички нестабилан руководилац, који не доноси добре одлуке, јер је подлегао стресу;
 • Да решава проблеме с креативношћу – и код најбољег плана могу настати проблеми. Тада домишљатост и креативност  помаже у њиховом решавању с расположивим ресурсима;
 • Да буде одлучан – морате бити способни да доноси неколико одлука одједном и то да чини изузетно брзо;

Као што смо већ рекли, менаџер није у могућности да сам планира и организује догађај. Неопходно је ангажовати шири спектар специјалиста. Руководилац је одговоран за избор и рад особља. У том циљу мора развити системе који воде до:

 1. Избора одговарајућих особа за тим догађаја;
 2. Пружање описа послова за цело особље догађаја;
 3. Пружање обуке – ово укључује општу уводну обуку, као и обуку специфичну за позиције у тиму;
 4. Успостављање и употребу система управљања, који:

а) идентификује задатке које треба извршити;

б) додељује задатке сваком члану тима;

в) омогућује особљу да самостално проверава извршавање задатака;

д) пружа повратне информације менаџеру догађаја, када су задаци завршени.

е) пружа повратне информације ако постоји проблем.

 1. Вођење радних састанака између тимова и менаџера догађаја.

Путем ових састанака менаџер догађаја ће имати поглед на било који проблем, који може утицати на развој догађаја.

Врста тима и број учесника у тиму одређују се врстом и величином догађаја.

Могућа верзија радног тима изгледала би овако:

1) технички администратор / и

          2) Специјалисти за дизајн, маркетинг и оглашавање

3) Оперативни радници

4) економисти

Технички администратори координирају сву логистику догађаја. Њихове одговорности укључују:

 • Избор локације;
 • Процена броја учесника у догађају;
 • Избор тема, говорника, модератора;
 • Детаљна разрада активности;
 • Израда детаљног програма догађаја, временски и по садржају;
 • Организовање позива за госте, а посебно за ВИП особе;
 • Избор облика и врсте кетеринга;
 • Израда менија према броју учесника;
 • Организовање уређења и декорације;
 • Планирање забавног дела догађаја.

Стручњаци за дизајн, маркетинг и оглашавање су креативни део тима догађаја. То су стручњаци који развијају бренд догађаја. Они су одговорни за визуализацију. Њихове одговорности укључују:

 • Стварање и ажурирање веб странице догађаја и мобилне апликације;
 • Дизајн логотипа догађаја;
 • Стварање бренда;
 • Израда дизајна материјала за догађај – програми, писама, позивнице,

јеловник, таблице, плакате, рекламни материјали , итд .;

 • Израда мултимедијалних презентација;
 • Снимање догађаја;
 • Документација свих сесија и активности према програму;
 • Контакти са публиком и медијима;
 • Праћење и објављивање на друштвеним мрежама, укључујући израду

hashtaga дотичног догађаја;

Оперативци су углавном људи који служе за оперативне послове приликом одржавања догађаја. Њихове обавезе су:

 • Организација сале / сала
 • Техничка подршка
 • Преглед опреме
 • Подела програма учесницима
 • Информисање и консултовање учесника догађаја
 • Брига о реду у салама и сигурност догађаја

Економисти су људи који су одговорни за финансијски део догађаја. Они морају бити не само добро квалификовани већ и изузетно одговорни људи. Њихова улога лежи у правилном управљању финансијским рачунима и у потрази за креативних решења за оптимизацију трошкова. Њихове главне одговорности су:

 • израда буџета догађаја;
 • координација са осталим члановима тима, а посебно са менаџером, о врсти

трошкова и њиховој величини;

 • планирање прихода;
 • расподела буџета по врстама и јединицама;
 • одобравање понуда и финансијских докумената;
 • примање прихода и плаћање трошкова;
 • вођење финансијских извештаја;

4.3 Израда буџета

Ово је један од најважнијих делова планирања једног успешног догађаја. Буџетирање укључује предвиђање трошкова и прихода, који се очекује да ће настати. Њиме се предвиђа финансијски резултат догађаја. На основу израде буџета се траже решења за побољшање управљања процесима и постизање финансијске одрживости догађаја. Израда буџета мора да претходи активностима планирања и организовања догађаја.

За припрему буџета потребно је идентификовати све вероватне приходе и расходе.

Типични трошкови и расходи једног догађаја укључују следеће:

 • изнајмљивање места за организовање догађаја и спровођење активности;
 • аранжирање и декорација – то су трошкови уметничког дизајна простора
 • путовање и смештај – то су трошкови свих могућих путовања и смештаја,

како за радни тим, тако и за предаваче, модераторе и поједине госте;

 • осигурање – укључује осигурање опреме, аутомобила, осигурање од несреће

на раду;

 • кетеринг – укључује трошкове хране и пића за учеснике догађаја;
 • поклони и забавни програм – трошкови за госте догађаја;
 • режијски трошкови – материјали, струја, вода, телефон, курирске услуге,

штампарски трошкови итд.;

 • изнајмљивање опреме – разглас, рамови, полице, изложбени зидови, држачи

брошура, аутомобили итд .;

 • вредност опреме која ће се купити за потребе догађаја (звучници за разглас,

оквири, полице, изложбени зидови, држачи брошура итд.);

 • транспортни трошкови – гориво и одржавање сопствених или изнајмљених

возила;

 • маркетинг – то су трошкови промоције догађаја;
 • софтвер – могући софтвер за управљање догађајем, који се може користити;
 • особље – плате особља и припадајуће накнаде на терет послодавца, превоз и

смештај;

 • разно – то су додатни трошкови који су изван горе наведених група а који

могу настати у процесу планирања и организације догађаја;

Након идентификовања врста трошкова, треба направити студију цена ових трошкова. У оквиру ове студије, добро је прикупљати понуде како би се изабрала најнижа могућа цена сваког трошка без нарушавања квалитета. Тада се мора направити процена прогнозираних трошкова и расхода. Следећи корак је упоређивање тако израчунатих трошкова и расхода са процењеним приходима, како би се израчунао салдо. Ако трошкови и расходи премашују приходе, морају се поново вратити на почетну позицију како би се пронашле резерве, које би омогућиле да коначни биланс буде позитиван. После догађаја морају се израчунати стварни трошкови и расходи и упоредити са прогнозираним, како би се могла направити анализа прихода и трошкова, што ће бити корисно за организовање и одржавање будуће догађаја.

4.4 Израда свеобухватног плана догађаја

Када се изврши израда буџета догађаја и када постоји јасна идеја о свим трошковима и расходима, може се почети са планирањем свих осталих активности и задатака. Стварање овог плана, познатог као Мастер План обезбедиће да се узме у обзир читав низ радњи потребних за одржавање догађаја. То ће вам омогућити да правилно планирате процесе и условљеност између њих. Омогућиће одличну координацију између чланова тима и волонтера, који су ангажовани за спровођење активности.

Овај план мора обухватати све аспекте догађаја, укључујући:

 • локацију, логистику и управљање кетерингом (уговори, дозволе, осигурање

итд.);

 • предавачи и водитељи (идентификација, потврда, логистика и управљање);
 • активности и забавни програм;
 • публицитет и промоција (на мрежи и ван ње, као што су веб странице и

промоције на мрежи; календари догађаја; штампани програми; односи са

медијима; натписи; друштвени медији итд.);

 • регистрација (online регистрација, плаћање и праћење; дочек и улазак на

место догађаја, итд.);

 • управљање спонзорима и партнерима;
 • управљање волонтерима и одговорношћу;

4.5 Избор датума за одржавање догађаја

Одржавање сваког догађаја је временски дефинисано и ограничено. С једне стране, поставља се питање: Када одржати догађај? А с друге стране: Када започети процес планирања? Колико дуго ће трајати?

Почетак процеса требало би да буде довољно рано организован, да бисте имали времена да извршите све потребне припреме. Величина догађаја је овде пресудна. Неки догађаји су толико велики да им треба годину дана да се припреме. Остали догађаји који имају ритам дешавања, захтевају припрему почетка следећег, одмах по завршетку претходног. Међутим, временски период од 4 до 6 месеци је прихватљив за започињање припрема за већи скуп догађаја. Ово време је довољно за планирање и преглед свих детаља и процеса, од којих зависи успешно спровођење једног догађаја. То ће вам помоћи да на време резервишете изабрано место, без опасности да исто буде заузето. Даће вам довољно времена да обезбедите жељене предаваче, јер је распоред добрих стручњака презаузет. Током периода одржавања вашег догађаја могуће је да се деси спровођење и других догађаји, попут конференција, догађај конкурентне компаније, фестивали, спортски догађаји, политичке кампање итд., који могу условити избор другог датума.

Дужина трајања зависи од сврхе догађаја. Постоји утврђена норма да у случају догађаја у којем учествује од 250-300 људи, трајање је два дана.

Избор одређеног датума догађаја несумњиво зависи од природе догађаја, али главни нагласак треба да буде на учесницима догађаја. Рођендани, славе, годишњице, Ускрс, Божић, Нова година … везани су за одређени датум, али други догађаји немају ту везу. За одабир одређеног датума може се применити метода елиминације. То укључује следеће опције :

 

ПРОТИВ:

 • Датуми конкурената –  постићи ћете боље резултате ако се датуми не

подударају

 • Државни празници – углавном је то лош избор. Обично се тих дана људи

окупљају и прослављају у кругу породице и нерадо одлазе на догађаје;

 • Политички и јавни догађаји – одржавање вашег догађаја током

референдума, избора и других сличних догађаја, није погодно. Људи су масовно укључени у ове манифестације и догађаје и врло је тешко привући учеснике. Слична је ситуација и са предавачима. Присуство медија такође ће бити мало, јер ће бити укључени у политичке догађаје;

 • Понедељком – дефинитивно није дан за одржавање догађаја. Обично је

почетак радне недеље, сви су веома заузети и већини људи им није до

догађаја;

 • Током сезоне одмора – и зимска и летња сезона одмора су доста лош избор.

Обично су у то време и много раније људи резервисали путовање и не постоји начин да се обезбедите добру посећеност. Треба избегавати и дане непосредно пре и после почетка сезоне одмора, јер ће у једном случају људи бити укључени у припрему својих путовања, а у другом – биће превише заузети послом након одмора.

ЗА

 • Међународно признати празници везани за тему догађаја су преферирани дани за организацију догађаја. Ово ће генерисати више идеја за тему догађаја. Олакшати ће се маркетиншке и PR напоре. Биће лакше привући пажњу јавности и медија.
 • Годишњице – датум годишњице је увек био добар повод за неки догађај;
 • Остали дани у недељи (искључујући понедељак) – овде се морају узети у обзир и други фактори. На пример, пословни догађаји су врло погодни за одржавање средом, четвртком и петком. Ако догађај има другачији фокус, као што је tem building, викенди су обично најбоља опција. Потрошачки и друштвени догађаји требало би да се одржавају u у вечерњим часовима и викендом. За одржавање пословних конференција, фестивала и других  догађаје препоручује се трајање од неколико дана и да укључује викенд.

Приликом избора датума мора се узети у обзир годишња сезона. Модна ревија летње одеће није погодна да се одржи у зимском периоду на отвореном, са температуром ваздуха испод нуле.

4.6 Место одржавања догађаја

Након одређивања датума одржавања догађаја, кључни тренутак је избор места одржавања. Догађаји морају имати тачан датум и место пре почетка осталих послова који се односе на организацију – оглашавање, уговарање говорника, добављача и итд.

Избор места догађаја зависи од врсте догађаја, његове величине, сезоне и времена одржавања. На пример, за семинар за обуку једна од могућности је хотел са конференцијским салама. Друго могуће место је одвојена зграда, која има одвојене просторије, обично са мањим бројем седишта и можда нестандардна места, попут галерија, спортских комплекса са салама, јавним зградама итд. Стога, пре него што се крене са избором, мора се направити анализа могућих места за одржавање догађаја, која одговарају природи и величини догађаја. Након тога треба посетити локацију, како би се установила њена погодност за одржавање догађаја.

Погодност места догађаја
Површина Површина би требао бити погодна за дочек свих гостију.
Затворене просторије морају имати довољну висину плафона.
Спољни изглед и функционалност Место мора бити привлачно за све учеснике. Мора бити чисто и да се добро одржава.
Унутрашње просторије морају бити добро осветљене и температура прикладна за догађај.
Седећа места морају бити удобно и да пружају добру видљивост.
Простор и места за рекреацију и одмор морају бити удаљена од активног радног простора и пружати добре услове.
Просторије и опрема Канцеларије и сале за састанке.
Телекомуникације – Wi-Fi покривеност, интернет, телефон, факс.
Разглас и пратећа опрема, кабине за преводиоце.
Сале и простори за спровођење кетеринг услуга.
Столови и столице.
Помоћне просторије и WC.
Локација Приступачност – близина јавног превоза, једноставан приступ аутомобилом, близина аеродрома.
Паркиралишта – доступност, довољна величина и начин употребе.
Близина већине учесника.
Доступност продавница и ресторана у непосредној близини.
Цена Износ цене. Износ аванса. Последице отказивања. Додатни трошкови.

Када се ова анализа припреми и одабере могуће место одржавања догађаја, које испуњава постављене критеријуме, треба обавити разговоре са власницима, односно руководиоцима изабраног места, како би се разјаснили детаљи и добили најбољи могући услови. Током ових састанака и разговора треба сазнати да ли евентуално тог дана нису заказани неки други догађаји, који ће се такође ту одржати. То је неопходно, како би се проценило да ли овај догађај неће ометати техничко вођење вашег догађаја, као и да ли није у супротности са циљевима, брендом итд.

Када се постигне договор о параметрима места за одржавање догађаја, треба извршити резервацију. Резервација се мора извршити званично уз одговарајућа средства и у облику, који ће гарантовати да неће дође до дуплирања са другим резервацијама или других неспоразума. Када резервишете велике догађаје, важно је да имате уговор о томе са предвиђеним пеналима. У року од резервације до одржавања догађаја, пожељно је да посетите место догађаја, јер постоји могућност у међувремену да су наступиле неке промене у ентеријеру, осветљењу, опреми, а које би могло да има утицати на ваш догађај.

Након што се утврди датум и се одреди званично место одржавања, то треба у најскорије објавити. Датум се може уврстити у календар догађаја на веб локацији организације. Догађај се може најавити на друштвеним мрежама, послати личне позиве итд. То ће омогућити онима који желе да учествују у догађају да благовремено планирају своје време и обавезе.

4.7 Одређивање и уговарање партнерства и спонзора

Одржавање сваког догађаја повезано је са претходно планираним трошковима и расходима. То захтева да се тражи приход за њихово покривање. Одређивање таксе за учешће је један од начина за остваривање прихода. Привлачење партнера, излагача и спонзора догађаја је други начин за решавање проблема трошкова. Рад са добрим партнером може променити исход догађаја на боље – може помоћи у привлачењу нових клијената, смањити трошкове и ојачати репутацију бренда. Врло често ови партнери су специјализовани у појединим пословима и делатностима. На пример, медијски партнери су врло погодни за промоцију догађаја и привлачење учесника. Они такође могу да продају рекламе и да привуку спонзоре. Проналажење доброг партнера може се извршити истраживањем код оних који имају слична интересовања за тему и публику организатора. Такво партнерство је погодно за обе стране, јер ће узајамно достићи до публике сваког партнера, проширујући тако публику потенцијалних учесника у догађају. Истовремено, мора се имати на уму да рад у партнерству захтева велико поверење, посвећеност и доследност у пословању обе стране. Привлачење погрешних партнера врло често представља препреку у  процесу организације догађаја. Овде се морају веома прецизно навести све погодности и непријатности укључивања партнера, како би се тиме конкретно одредило каквог и којег партнера позвати да учествује у организовању једног догађаја. Могућност ангажовања партнера након одржавања догађаја је други важан фактор који може бити основа за процену потенцијалног партнера.

Проналажење спонзора за организовање догађаја корисно је за и за буџет догађаја. Спонзорство може бити у облику директног финансирања, доделе награда, покривања одређених трошкова итд. Неоспорна је финансијска корист од привлачења спонзора. Они такође утичу на имиџ и на садржај догађаја. Привлачење нових спонзора захтева доста напора. С друге стране, привлачење спонзора није увек прикладно. Веома често они захтевају излагање њиховог бренда на месту одржавања догађаја, употребу изложбеног простора и штандова, пружање могућности за јавну презентацију свог бренда. Ове ствари треба врло пажљиво размотрити и усагласити с тим, да ли има довољно изложбеног простора и слободног времена у програму, да ли је њихов бренд у супротности са вашим брендом итд.

4.8 Израда плана рекламирања

Привлачење аудиторијума је незамисливо ако се не обезбеди довољан медијски публицитет догађаја. Популаризовање треба започети одмах након одређивања датума и места догађаја. Ово је комплетан процес који не започиње или се завршава само објављивањем датума и места догађаја. Временски, популаризовање се наставља до дана одржавања догађаја и након њега. Поред тога, алати и средства за обезбеђивање публицитета су веома разнолики, па се стога мора створити план за популаризовање и оглашавање. План може да садржи неколико компоненти:

 • Објављивање на интернет страници;
 • Друштвени медији;
 • Обавештења путем e-mail;
 • Односи са штампом и медијима;
 • Штампани рекламни материјали.

Један план популаризовања догађаја неће бити потпун ако нема захвалнице након одржаног догађаја, признања спонзорима  и чланака о кључним порукама одржаног догађаја.

4.9 Дефинисање процеса на дан догађаја

Кад се одреди логистичка организација догађаја, онда треба приступити детаљном планирању програма догађаја. Израда програма одредиће детаљан редослед свих активности на дан догађаја. Програм ће пружити прилику за контролу активности и спровођење догађаја у целини. Приликом израде програма постоје многа питања. Колико дана треба да траје догађај? Колико сесија треба да има? Колико је временско трајање једне сесије? Како треба структурисати сесије – презентације, дискусије? Да ли треба да постоје модератори? Колико пауза треба планирати, колико треба да је трајање паузе и у ком интервалу? Да ли паузе да укључују кафу и кетеринг? Које паузе треба да буду кафе-паузе а које са кетерингом? О овим и многим другим питањима треба се позабавити у овом планирању програма. У ту сврху мора се израдити детаљан распоред од почетка догађаја до његовог краја и накнадног испраћаја гостију. Израда распореда укључује неколико важних елемената:

 • Састављање листе активности;
 • Утврђивање трајања догађаја;
 • Израда система управљања временом;
 • Утврђивање форме за представљање програма;
 • План пауза и одмора.

Списак активности је неопходан да би се утврдило које активности треба спровести да би се постигли циљеви догађаја. У ту сврху потребно је направити „попис“ модератора, предавача, излагача, спонзора, партнера, тима организатора који ће држати говоре и презентације, како би проценили колико ће времена требати сваком од њих. Мора се утаначити број пауза и дискусија. Мора се проценити да ли ће бити организоване посете изложбеним салама и штандовима.

Трајање догађаја биће одређено када се узме у обзир време трајања свих активности – говора, презентација, дискусија, пауза, посета изложбама итд. Да бисте то учинили, потребно је тачно одредити трајање сваке наведене активности. На пример: добродошлица – 5 минута; презентације – 30 минута; дискусије – 20 минута; паузе – 15 минута; сесија за обилазак изложбених сала и штандова – 1 сат. Збир трајања сваке наведене активности према њеном броју даће укупно трајање догађаја.

Када главни догађаји укључују многе активности и пратеће догађаје у ограниченом и тачно одређеном времену, систем управљања може се применити за паралелно обављање појединих радњи у неколико сала.

Приликом избора формата презентације програма мора се узети у обзир врста догађаја и аудиторија којој је намењен. Припрема детаљног програма пружа могућност потенцијалним учесницима да се упознају са темама сесија, предавачима, трајањем сваке сесије итд. Ово допуњује њихову идеју о природи догађаја и користима, које ће остварити учешћем у том догађају.

План пауза и одмора је такође важан, јер ће сваком учеснику требати и предах у раду. Учествовање у једном догађају је оста заморно. Због тога је неопходно обезбедити време за паузу и одмор. Ово треба да буде структурирано тако да учесницима не досаде дуге сесије. Пружање могућности за опуштање током ових пауза несумњиво ће повећати задовољство учесника.

4.10 Провера и контрола припреме догађаја

Неколико дана пре догађаја, а за неке конкретне ствари обавезно и дан пре одржавања догађаја, требало би да проверите припрему и степен спремности, као и да разјасните најновије детаље догађаја. Да бисте то урадили, мора се извршити одређени скуп радњи:

 • Састанак и разговор са свим говорницима, модераторима, спонзорима, медијима ради провере њиховог нивоа припреме за учешће на догађају и степена завршености презентација, материјала итд.;
 • Провера спремности оперативног особља за опслуживање догађаја;
 • финализирање сценарија догађаја;
 • Спровођење „генералне пробе“ појединих важних тренутака приликом одржавања догађаја;
 • Провера материјала – за презентација, информацију, оглашавање;
 • Провера регистрација – потврђених, непотврђених, резервације;
 • Утврђивање могућности за сликање и интервјуе са предавачима и ВИП

гостима;

 • Потврда свих детаља са медијима;
 • Провера места састанка и његове спремности – одређене локације, изложбена места, итд.;
 • Преглед опреме;
 • Припрема информативних и рекламних пакета;
 • Прикупљање и техничка припрема предавања и презентација – усклађеност са опремом која ће се користити током догађаја, као и њихово штампање у случају потребе.

4.11 Анализа, процена и завршне активности након догађаја

Послови организатора догађаја се не завршавају чак и након што је последњи учесник напустио место догађаја. У ствари, накнадне активности су изузетно важан део развојног циклуса једног догађаја. Довршавање догађаја је једнако важно као и његов концепт. Време је за прикупљање повратне информације од учесника, процена квалитет одржаног догађаја, сугестије и предлози за побољшање будућег догађаја од стране учесника и организатора, обрачун поврата улагања и израда материјала са занимљивим тренуцима за време догађаја, који ће бити промовисани након догађаја.

Ово је време када треба да се захвалите учесницима догађаја, укључујући – особље радног тима, волонтере, предаваче, пружаоце свих услуга и присутне. Поред појединачне захвалности, добро је да користите и друге маркетиншке алате како би се постигао већи публицитет овог чина.

Повратне информације су кључне за анализу и оцену спровођења догађаја. Оне су корисне за будуће догађаје. Један од начина за добијање повратне информације,  који се може користити је попуњавање упитника од стране учесника, на папиру, током догађаја. Питања могу да укључују давање оцене говорника, програма (теме), кетеринга, услове током одржавања догађаја итд. Други начин добијања повратних информација од стране учесника догађаја је коришћење друштвених медија. Коришћење друштвених медија након догађаја веома је корисно за стварање ангажмана дељењем садржаја догађаја и повратних информација са њега. У ту сврху је потребно направити пуно фотографија и видео снимака током догађаја. После догађаја, треба направити избор фотографија и видео снимака од којих ћете одабрати најважније и најузбудљивије тренутке догађаја, које ће те објавити.

Још једна изузетно важна активност након завршетка догађаја је обрачун свих трошкова, расход и прихода од догађаја. Ово ће омогућити процену стварног финансијског резултата догађаја. На основу овога ће се направити анализа празнина  у планирању прихода и расхода, што ће бити корисно за планирање и спровођење наредних догађаја.

После свега овога, врши се свеобухватна дубља анализа догађаја. Ово треба обавити што је пре могуће након догађаја, јер су тада информације и сећања најсвежији. Кроз ову анализу оцениће се: Да ли су постигнути постављени циљеви? Које су празнине? Ко је и како одрадио посао? Шта се на основу тога може побољшати у организовању одржавања будућих догађаја?

И на крају – одмор!

Е.., нема одмора!!

Предстоји следећи догађај!

Маркетинг догађаја се појавио као самостална индустрија у последњих 30 година. Један од првих који је користио маркетинг догађаја био је McDonald’s, који је имиџ ланца брзе хране повезао са сиротиштем Ronalda McDonald’s-a и редовно одржавао посебне догађаје користећи лик кловна Роналда. Ова тактика маркетинга догађаја помогла је компанији не само да привуче породичну публику,односно и њихове родитеље, него и да створи позитиван, живописан, незабораван имиџ. У својој основи маркетинг је комуникација. Ово је способност јасног преношења поруке у право време одговарајућој публици. Догађаји уживо омогућавају особи да се директно повеже са заинтересованим странама и јасно да пренесе своју поруку. Маркетинг догађаја наставља да расте као једна од најважнијих маркетиншких стратегија модерних компанија. Свакодневно огроман проток информација из рекламних порука, понуда и још много тога преплављује модерног човека. Појединац је способан да асимилира и обради само мали део свих ових информација. Под овим условима, компанијама је све теже да привуку пажњу потрошача. Директно оглашавање је алат који је доказао своју ефикасност, али данас традиционални начин комуникације није довољан да привуче пажњу потрошача. Маркетинг догађаја постао је један од алата намењених у решавању овог проблема. Ово је начин промоције који је усмерен ка изградњи и јачању имиџа бренда или услуге, организовањем нестандардних промоција или како их још називају  „специјалним догађајима“. Путем „специјалних догађаја“ компаније покушавају да активно учествују у друштвеном животу своје циљне публике. Опсег маркетинг догађаја је изузетно широк. Постоји неколико разлога за снажан утицај ове комуникације на односе са купцима. Једна од њих је, да људи боље памте оно што су доживели на сензорном нивоу. Један од главних принципа модерног маркетинга догађаја је ангажовање циљне публике на догађају. Другим речима, можемо рећи да је маркетинг догађаја комплекс специјалних рекламних активности. Главни циљ маркетинга догађаја је откривање природе бренда или услуге демонстрирањем одређеног начина живота. Добро развијена маркетиншка стратегија основа је успеха било ког догађаја. Ово се односи како на догађаје на мрежи тако и ван ње. Један од главних принципа модерног маркетинга догађаја је ангажовање циљне публике на догађају. Чак и уз најбоље госте, говорнике и место одржавања, сваком догађају је потребна промоција, како би га посетило што више људи. Један од кључних елемената за успех догађаја је познавање и достизање циљне публике. Да бисте одредили циљну публику, прво морате да дефинишете тачну сврху догађаја, а затим да пронађете људе који се уклапају у тај циљ. Сви догађаји имају исти заједнички циљ, а то је, да испуне очекивања своје публике. На пример, ако смо домаћин донаторског кампа за непрофитну организацију, свако ко подржава оно ка чему  стремимо, део је наше циљне публике. Након што смо дефинисали сврху догађаја и циљну публику, време је да смислимо најбоље начине за промоцију догађаја међу тим људима. Маркетинг догађаја драстично повећава одзив публике, јер је уско повезан са емоцијама и пружа елемент забаве. Маркетинг догађаја користи прилику – догађај, стваран или замишљен, планиран или посебно организован, надалеко познат или створен посебно за конкретну публику. Правилном употребом свих маркетиншких алата за оглашавање догађаја у целини, могу се обезбедити погодности како за организаторе догађаја тако и за учеснике догађаја. За то се могу планирати и организовати велики догађаји, у оквиру којих је важно идентификовати и позвати људе, који су стварни и потенцијални корисници одређеног производа или услуге. Важно је укључити такве људе у догађај што је раније могуће. Најбоље је то учинити у фази рекламне кампање догађаја. Маркетинг догађаја је тренутно једно од најперспективнијих подручја комуникационе политике у било којој области пословања и невладиног сектора. Маркетинг догађаја је врста интегрисане маркетиншке комуникације, која представља скуп активности усмерених ка  промоцији робе, услуга, брендова у унутрашњем и спољном маркетиншком окружењу, путем организовања специјалних догађаја. Највећа предност догађаја је те, што догађаји активно утичу на емоционално стање учесника.

__________________________________________

„Људи увек траже забаву, јер их „дете“које

у њима чучи, увек тера да прелазе забрањену границу“

Ерик Ленард Брн

__________________________________________

Свака маркетиншка стратегија одређене организације се састоји од стандардног скупа алата, као што је оглашавање у медијима и на интернету, учешће у догађајима, комуникација путем друштвених медија итд. Али стварност око нас се свакодневно мења, конкуренти користе нове нестандардне приступе у својим активностима, а потрошачи постају све савршенији у избору робе и услуга. Један од начина за превазилажење ове кризне ситуације је коришћење маркетинга догађаја од стране различитих компанија.

Врсте маркетинга догађаја

 • Маркетинг корпоративних догађаја

Главни задатак ове врсте маркетинга је повећање ефикасности рада и побољшање имиџа на тржишту рада. Такви догађаји укључују корпоративне годишњице, корпоративне годишњице, игре, пикнике и разне празничне забаве. На ову врсту догађаја је изузетно важно да позовете блиске партнере и редовне купце. Тема корпоративних догађаја може бити различита, али најчешће је усклађена са неком врстом годишњице, празника или другог значајног датума.

 • Маркетинг пословних догађаја

То су догађаји и активности за дистрибутере, партнере и купце. Ту су  укључени разни скупови, конференције, семинари, презентације, разни пријеми и други тематски догађаји. Оваква врста догађаја обично је  укључена у активности компаније – на пример, фармацеутска компанија одржава семинар за медицинске раднике, а фабрика аутомобила одржава конференцију за аутомобилску индустрију. Кроз пословне догађаје компаније могу лакше да позиционирају своје производе и услуге на тржишту.

 • Маркетинг специјалних догађаја

Маркетинг специјалних догађаја укључује рекламне туре, фестивале, концерте и друге забавне догађаје. Ова врста маркетинга догађаја повећава досег циљне публике, позитивно утиче на лојалност купаца и помаже у повећању продаје у компанијама. Спонзорство је важан део ове врсте догађаја. Компаније обично спонзоришу добро познате догађаје на којима рекламирају своје производе и услуге. Важна тачка спонзорисања догађаја, као канала маркетиншке комуникације, је формат учешћа на њима. Овде су традиционални елементи логотипа спонзора на рекламном материјалу догађаја, постављање транспарента на место догађаја и такмичења спонзора. У ствари, могућности рекламирања спонзора у облику догађаја нису ограничене на ово. На пример, подела малих сувенира свим гостима догађаја или мали спектакуларни перформанс са презентацијом производа или услуга може бити много ефикасније и незаборавно средство комуникације од традиционалног извлачења награда. У облику многих догађаја могуће је одржати промотивне кампање. Друга важна ствар је пружити посетиоцима прилику да пробају ваше производе на лицу места.

 • Маркетинг тематских догађаја

Тематски догађаји су главни маркетиншки алат који омогућава компанијама да брзо промовишу своје производе и услуге. Ова врста маркетинга укључује:

 • Шок промоција – ово су оригиналне и необичне маркетиншке методе које привлаче пажњу и изазивају интересовање за производ, услугу или догађај. На пример, плакати са наопако окренутим текстом могу бити део шок промоције.
 • Такмичења – могу се одржати за циљну групу, редовне купце, партнере или запослене. Путем овог алата циљ и задаци маркетинга су у сврху побољшање имиџа компаније на тржишту рада.
 • Конференције – обично се организују за конкурентске компаније или за компаније са хомогеном врстом пословне активности, како би се повећао ниво стручности у очима потрошача.
 • Лутрија – овај догађај има разиграни елемент забаве, тако да се може користити за широку циљну публику. На пример, можете направити сопствену лутрију и рекламирати је свим крајњим потрошачима и купцима, како бисте привукли учеснике.
 • Фестивали – организују се за циљану публику – на пример музички фестивал за љубитеље музике или фестивал пива за оне који су љубитељи ове врсте пића.
 • Едукативни маркетинг је концепт за стварање васпитно-образовног курикулума и његово претварање у маркетиншки садржај за потрошаче у различитим облицима (чланци, видео снимци, часописи, интерактивни квизови, ажурирања путем е-поште, online курсеви итд.). Упркос томе, што скоро свака индустрија и било која тема могу технички да користе образовну маркетиншку стратегију, ово је посебно неопходно за оне гране индустрије, које имају позитиван утицај на друштво и планету. Сврха образовног маркетинга је да обучи потрошача да цени производ или услугу коју конзумира. Последњих година ова врста маркетинга стиче широку популарност на тржишту. Кроз образовни маркетинг, потрошачи добијају прилику да путем традиционалних образовних метода схвате суштину производа или услуге. На пример, познати произвођач пива Budweiser одлучио је да обучи своје купце о процесу прављења пива. У ту сврху,  организовали су посебну тематску вече, на коју су позвани љубитељи пива. На великом платну публика је гледала целокупни процес производње пива. Сви присутни су добили брошуру под називом „Утажите жеђ за знањем“. Вечери су присуствовали и производни технолози који су одговарали на питања и пружали стручне савете. Након ове демонстрације, интересовање за марку пива се знатно повећало.

Ево неколико занимљивих примера успешног маркетинга догађаја

 • Један од најзанимљивијих недавних примера маркетинга догађаја је организација томболе за Светско првенство у фудбалу 2018. године, на којој је добитник имао прилику да прати судију на игралишту. Познати бренд није само спонзорисао првенство, већ је одржао и занимљиву лутрију везану за предстојећи догађај. Да би освојили главну награду, учесници томболе једноставно су морали да купе кутију Coca-Cola са специјалним дизајном, уз њу да направе креативну фотографију и да је објаве је на одређеној платформи.
 • Још један добар пример маркетинга догађаја је бренд Nokia. У септембру 2001. године, представници марке учествовали су као спонзори на такмичењу у сноуборду. Догађај је окупио на једном месту преко 30 000 људи. Направљена је посебна „Nokia-зона“, моглo се гласати за учеснике у  такмичењу, могли сте се упознати са моделима телефона овог бренда или да добијете савете у вези са питањима који се односе на мобилне телефоне. Интересовање за ово подручје било је врло велико. Након такмичења, продаја компаније је драстично порасла. Због тога су традиционално почели да спонзоришу и учествују у оваквим врстама догађаја.
 • Занимљив страни пример је брeнд Nesquik. Бренд Nestle организује неколико мобилних атракција широм света. Путују по различитим градовима широм света како би обрадовали децу. Свако дете се може сликати са симболом бренда – Roger Rabbit и попити чашу топлог напитка. Ово значајно повећава досег циљне публике и побољшава лојалност потрошача, укључујући и најмање купце.

Маркетинг догађаја има неколико специфичних карактеристика које заслужују посебну пажњу. Главна карактеристика је да се циљна група компаније и циљна група догађаја морају подударати. На догађају на којем се промовише козметика неће бити могуће продати фрижидер. Друга карактеристика маркетинга догађаја је да догађај мора промовисати производ или услугу. Алати који се користе за пласирање различитих врста догађаја ограничени су само маштом маркетинг стручњака.

Да би један догађај био успешан, без обзира на његову природу, важно је изградити добру маркетиншку стратегију за презентацију дотичног догађа у јавности. Ако није укључен у такву стратегију, догађај постаје бесмислен.

Следи пример маркетинг стратегије за популаризовање догађаја, који је убедљив и неупадљив.

 • Направите веб страницу догађаја

Направите специјалну веб-страницу за свој догађај, коју ћете делити са циљном публиком путем информативних канала. Дизајн веб-странице догађаја треба да буде што једноставнији. Уз одржавање правила једноставности, ваша веб-страница догађаја треба да нуди и занимљив садржај. Садржај веб-странице треба да буде усмерен само ка догађају. Поруке на страници морају бити кратке и прецизне. Да бисте додали већу динамику вашој веб страници, можете да поставите сат да одбројава време до почетка самог догађаја. Ово ће створити ишчекивање за догађај, као и осећај хитности за потенцијалне учеснике, који оклевају да ли да се пријаве за учешће. На веб-страници ваше организације можете да направите искачућу кратку поруку која води до веб-странице догађаја. На овај начин усмерићете пажњу посетилаца на страницу догађаја. Искачући прозори су врло ефикасан маркетиншки алат, када желимо да скренемо пажњу на одређену ствар. Садржај који користите на веб-страници догађаја и искачући прозор су кључни фактори у привлачењу ваше циљне публике.

 • Објављујте у медијима

Ваш догађај је већ чињеница. Припремили сте занимљив програм, позвали сте госте-предаваче, планирали сте занимљиве ствари за присутне, направили сте веб – страницу за свој догађај и сада је време да објавите вест о вашем догађају. Обавештење на медију мора да садржи сажете и јасне информације о вашем догађају. Публикације би требале бити представљене на атрактиван и лако прихватљив начин. Ако ће након учешћа на вашем догађају учесници добити награде или сертификате, обавезно то морате нагласити, како бисте привукли пажњу аудиторијума. Медији су ти који омогућавају директан приступ одређеним циљним групама. Што је извор информација о догађају меродавнији, то је већи утицај на циљне групе. Стога се морате усредсредити на медије који доминирају локалним тржиштем. Пошаљите и појединачне позивнице локалним новинарима. У позивници нагласите ко су гости-говорници. Поједноставите информације у позивници како бисте помогли новинару да лако извуче кључне информације.

 • Позовите вашу публику помоћу е-поште

Маркетинг путем е-поште је најпопуларнија маркетиншка стратегија међу људима за промоцију догађаја. Ово је један од најјефтинијих начина вођења интернет циљане рекламне кампање. Када шаљете позивнице за одређени догађај е-поштом, обавезно укључите везе за дељење на друштвеним мрежама. Да би маркетинг путем е-поште био успешан, важно је да се поруке шаљу само циљним групама. Остало је, једноставно СПАМ. Маркетинг путем е-поште и даље је један од најефикаснијих начина за досезање потенцијалних учесника у догађајима. Први и најважнији услов је да тема е-поруке буде кратка, јасна и допадљива. Она игра кључну улогу у успеху кампање путем е-поште. Није важно колико је ваш догађај диван ако тема е-поште не привуче пажњу циљне групе да је кликне и отвори. Зато морате одвојити време да озбиљно размислите о томе како ћете се обраћати својим е-порукама да бисте привукли пажњу своје циљне публике. Кључ је у наслову. Због тога је наслов важнији од самог садржаја писма. Готово 80% људи чита наслов, 20% чита остатак текста. Овај савет се односи и на е-пошту. Ако погрешите у наслову, нећете имати прилику да очарате публику садржајем, јер ће писмо бити директно избрисано. Морате бити опрезни са речима које користите у наслову е-поруке, јер речи попут „бесплатно“ и „попуст“ често активирају филтере за нежељену пошту. Не постоји савршен и увек функционалан наслов, јер све савршено је релативно – битна је природа догађаја, карактеристике аудиторијума и врста кампање Добро је е-пошта да буде персонално усмерена. Људи цене лични однос и већа је вероватноћа да ће отворити е-mail са насловом који садрже њихово име. У 2018. години 61% имејлова аутоматски су били отворени на мобилним уређајима. Поред тога, сваки корисник користи различит претраживач (Google Chrome, Mozilla, Opera  итд.), као и е-пошту. Сходно томе, морате ово узети у обзир и омогућити једноставно и лако отварање и читање е-поште на било ком уређају. Да бисте за неколико минута створили имејл кампању која привлачи пажњу, потребно је да одаберете праве алате – постоји много бесплатних и плаћених софтвера који ће вам помоћи за ту прилику  (Mailchimp, Campaign Monitor, итд.). Морате имати алат за припрему ваше кампање, али с њим и да пратите његову ефикасности – колико људи је отворило ваше писмо, колико је пратило приложени линк, колико је престало да се претплаћује итд.

 • Користите друштвене медије

Маркетинг на друштвеним мрежама је облик Интернет маркетинга, који користи друштвене медије као маркетиншки алат. Циљ маркетинга на друштвеним мрежама је стварање садржаја који ангажује кориснике, тера их да га деле са својим пријатељима и помаже организацијама да достигну своју циљну публику. У данашњем дигитално оријентисаном свету друштвени медији и догађаји иду руку под руку. Истраживање показује да око 78% корисника ствара дигитални садржај за догађаје и да 60% његових учесника дели информације о њему на својим каналима на друштвеним мрежама. Промоција догађаја на друштвеним мрежама је кључно маркетиншко средство. Ово је најефикаснији начин ширења информација о догађају аудиторијуму широм света. Друштвени медији су остварени сан једног маркетинг стручњака. Они су нови тренд у маркетингу догађаја и преко њих имате директне узајамне односе са циљном публиком. Са само неколико кликова мишем и минималним трошковима, можете промовисати и објавити информације о свом догађају за само неколико минута. Употреба маркетиншке тактике на друштвеним мрежама повећава интересовање за неки догађај. Facebook је огроман простор и одлична платформа да испричате о свом догађају. Идеално би било да садржај догађаја буде направљен најмање месец дана унапред, тако да има довољно времена за ширење на циљну публику. За почетак направите кратку и интригантну презентацију свог догађаја и објавите је на Facebook-у. Усредсредите се на стварање садржаја који ће заинтересовати људе да присуствују вашем догађају. Направите кратки промотивни видео са занимљивим снимцима са претходних догађаја, како бисте људима показали какво ће се лепо провести на вашем догађају. Објавите. Можете да уврстите слике са припрема за догађај. На овај начин ћете показати да сте се потрудили да догађај буде занимљив, незабораван, забаван и користан за све потенцијалне учеснике. Један од главних нагласака сваког догађаја су говорници. Због тога морате бити сигурни да ваши говорници у потпуности одговарају теми вашег догађаја. Објасните шта ћете понудити и зашто људи треба да присуствују на  вашем догађају. Супротно општеприхваћеном мишљењу, људе више занима један догађај када осећају да ће „изгубити“ нешто вредно ако не присуствују. „Не желите да пропустите овај догађај“ је једноставна али веома ефикасна фраза за маркетинг путем е-поште, за кампању на друштвеним мрежама или за пост на вашем блогу, а све у циљу да бисте створили знатижељу према вашем догађају. Након што објавите догађај на Facebook-у, веома је важно да га и даље активно промовишете. Ојачајте га оглашавањем. На овај начин ће догађај бити представљен приоритетно корисницима, који су у неком тренутку показали интересовање за догађаје који су слични вашем. Када људи изразе интересовање за неки догађај, виде га и њихови следбеници, што активира више људи да покажу интересовање за догађај. Пратите своје постове и уверите се да ли имају повећање интересовања. Тако ћете знати у ком временском интервалу треба постављати постове. На платформама као што су Facebook, Snapchat и Instagram,  Приче („Stories“) које постављате нестају након 24 сата. Овај садржај се назива краткотрајним. Ова врста садржаја је још један тренд у маркетингу друштвених мрежа, који изузетно благотворно делује на кориснике друштвених мрежа. Краткотрајни садржај омогућава корисницима да буду аутентичнији и да приказују квалитетан садржај и приче („Stories“) у реалном времену. Како садржај нестаје у року од неколико сати, ово ствара осећај хитности. Као резултат, следбеници делују брзо и ви имате користи од тога. Из тог разлога је овај садржај нови фаворит маркетинг стручњака. Објављивање прича („Stories“) о вашем догађају које излазе на врх фидова ваших следбеника одржавају вашу информацију у њиховој подсвести. Пошто се свакодневно објављују милиони прича („Stories“), да бисте се истакли, морате смислити нешто импресивно што ће тренутно привући пажњу корисника. Можете да користите ову врсту оглашавања за ваш догађај да бисте на тај начин привукли своју циљну публику. Користите „hashtag“ да бисте досегли већи аудиторијум на друштвеним мрежама. Према Википедији, „hashtag“ је референтна ознака за претраге на друштвеним мрежама. Користите „hashtag“ за свој догађај и поставите га на видно место на својој веб-страници. Подстакните посетиоце ваше веб-странице и учеснике догађају да користе hashtag када учествују у друштвеним мрежама. Ово је одличан начин да пратите популарност објаве. Сви друштвени медији користе hashtag-ове, који су у основи ознаке за претрагу ваших постова. Hashtag-ови су изузетно популарни на Facebook, Twitter и Instagram. Постојање hashtag-а за промоцију догађаја служи као бесплатно оглашавање. Што се више шири hashtag дотичног догађаја, то више људи сазнаје о њему.

 • Ангажујте заинтересоване стране

Да бисте побољшали маркетинг свог догађаја, ангажујте заинтересоване стране. Било да су говорници, спонзори или излагачи, подстакните их да промовишу ваш догађај путем својих информативних канала.

 • Користите Инфлуенс маркетинг

Инфлуенс маркетинг је облик маркетинга, односно канал за промоцију и продају, у којем видљиви и утицајни људи на друштвеним мрежама, тзв. „инфлуенсери“ скрећу пажњу на њихов начин живота, а посебно на производе или услуге које користе, реализујући тако свој канал у сврху  промоције. У модерном маркетиншком свету „инфлуенсери“ оглашавају производе и услуге путем постова на друштвеним мрежама. Инфлуенс маркетинг је један од најразвијенијих маркетиншких канала. Ова врста маркетинга игра све значајнију улогу у туристичкој индустрији. Аутор часописа Outside Magazine, Grayson Schaff, то описује као „културу која мења начин на који људи путују и планирају своја путовања“. Инфлуенсери често зарађују од свог успешног присуства на друштвеним мрежама промовисањем производа, услуга или маркетиншких порука на својим налозима. У ствари, партнерство са утицајним особама у промоцији одређених производа или услуга није ништа ново. Давне 1950. године Мерилин Монро је била „инфлуенсер“ за једну читаву генерацију. Њене обожаваоце је занимало који су њени омиљени производи и методе којима постиже свој беспрекоран изглед. Деценијама касније, са све већом улогом друштвених медија, организације схватају истински потенцијал инфлуенсер маркетинга. Једном када стекну поверење своје публике, инфлуенсери практично имају спремну базу са различитим циљним групама. Једна од кључних тачака у овој врсти маркетинга је пажљив одабир инфлуенсера, којима циљне групе изгласавају неопходно поверење. Инфлуенс маркетинг није ограничен само на Instagram, Facebook или Twitter. Постоји уска веза између инфлуенс маркетинга и трендова у видео маркетингу у сврху постизања најбољих могућих резултата. Познате особе настоје да остваре добит од своје популарности и престижа, оглашавањем одређеног догађаја који је занимљив њиховим следбеницима. На тај начин, догађај достиже много више људи, а људи који верују мишљењу инфлуенсера почињу да верују и вама. Тачно у томе је моћ инфлуенс маркетинга, односно – пренос ауторитета.

Сви ови маркетиншки алати су паметна инвестиција која се може користити за привлачење веће циљне публике. Маркетинг догађаја је у порасту последњих година. Кроз посебне догађаје компаније покушавају да активно учествују у друштвеном животу своје циљне публике. „Специјални догађаји“ помажу да се један бренд „конкретизује“, приближавајући га потрошачима. Маркетинг догађаја је најјачи алат за привлачење циљне публике.

 

Извор информација и додатни ресурси о теми:

 • https://blog.bizzabo.com/event-marketing-guide
 • https://marketo.com/event-marketing/
 • Getz, D. Event Studies, Theory, Research and Policy for Planned Events

Водеће вештине у овој индустрији

Најбоља знања и вештине су покретачка снага у било којој индустрији. Они су основа за развој, иновације и напредак.

Градите своју будућност континуираним образовањем

Формално образовање треба сматрати само почетном позицијом. Ствари се стално мењају и развијају, па ако се не едукујете, постаћете застарели.

МОДУЛ ОБУКЕ 4: МЕНАЏМЕНТ ДОГАЂАЈА У ТУРИЗМУ

Welcome to your M4 Менаџмент догађаја_SR

1. Догађаји у туризму је:
2. Позитивни економски утицаји Догађаја у туризму на дестинације домаћина су:
3. Која је улога догађаја у туризму за културну размену:
4. Негативни утицаји догађаја у туризму на дестинације домаћина су:
5. Главни проблеми у вези са утицајем догађаја у туризму на животну средину су:
6. Како су се информације о догађају шириле у прошлости:
7. На које се догађаје односи семинар:
8. MICE туризам или пословна путовања део су:
9. Један догађај мора тежити постизању одређеног:
10. Циљеви једног догађаја су:
11. SMART циљеви су:
12. Која је од следећих тврдњи је тачна:
13. Руководилац пројекта одговоран је за:
14. Пројектни тим укључује:
15. Буџетирање укључује предвиђање:
16. Трајање догађаја зависи од:
17. Погодност места за одржавање догађаја се одређује према :
18. Привлачење спонзора може имати:
19. У распореду догађаја мора да буде предвиђено време за:
20. Након догађаја треба направити:
21. Шта је едукативни маркетинг или образовни маркетинг:
22. Шок промоције су део маркетиншке стратегије за популарисање:
23. Који су иновативни маркетиншки алати за популаризовање догађаја: