Изграждане на капацитет за електронно обучение в туристическия сектор в трансграничния регион|CB007.2.13.085

news

Home/news

News about project activities

Демонстрация на платформа за електронно обучение за български участници

Демонстрацията на платформата за електронно обучение, разработена по време

Демонстрация на платформа за електронно обучение за български участници2021-09-09T12:20:41+02:00

Съвместна изложба на туристически и кулинарни предложения

Търговската камара в Кюстендил организира съвместна изложба в сътрудничество

Съвместна изложба на туристически и кулинарни предложения2021-09-09T12:28:22+02:00

Изложение на туристическо и кулинарно предложение на граничния регион Кюстендил-Ниш на 3 и 4 юли 2021 година.

Съвместната изложба, организирана от Търговската камара на Кюстендил, ще

Изложение на туристическо и кулинарно предложение на граничния регион Кюстендил-Ниш на 3 и 4 юли 2021 година.2021-09-09T12:30:35+02:00

Кюстендилска ТПП бе домакин на съвместно обучение за развитие на човешките ресурси в туризма

Кюстендилска ТПП бе домакин на съвместно обучение за развитие

Кюстендилска ТПП бе домакин на съвместно обучение за развитие на човешките ресурси в туризма2021-09-09T12:32:09+02:00

Бяха представени традиционни ястия и напитки от общия трансграничен регион

Двудневна среща / обучение, събрало участници от Сърбия и

Бяха представени традиционни ястия и напитки от общия трансграничен регион2021-09-09T17:15:48+02:00

Съвместно обучение “Добри практики в управлението на устойчив туризъм”

С цел изграждане на капацитет и подобряване на знанията

Съвместно обучение “Добри практики в управлението на устойчив туризъм”2021-09-09T17:21:03+02:00

Демонстрация на платформа за електронно обучение в туризма

По време на изпълнението на проект „Укрепване на капацитета

Демонстрация на платформа за електронно обучение в туризма2021-09-09T17:23:31+02:00

Изготвено е ръководство за използване на платформата

Партньорите по проекта планират да проведат обучение / курс

Изготвено е ръководство за използване на платформата2021-09-09T17:26:00+02:00
Go to Top