Онлайн каталози / библиотеки с традиционни храни, напитки и заведения

Електронната библиотека за електронно готвене, която ще бъде разработена в рамките на проекта, ще бъде организирана като уеб-базиран ресурс, представящ богатите и разнообразни трансгранични кулинарни традиции и местни храни. Библиотеката ще бъде качена в уеб-платформата „E-learning в туризма“. Този обширен онлайн ресурс ще включва цялата събрана информация (текст и снимки) от експерти, назначени от двамата партньори по проекта, които ще отговарят за събирането, обобщаването и представянето на всички налични традиционни ястия, ястия и практики за готвене, които са често срещани и традиционни за трансграничните регион на България и Сърбия. В допълнение същите експерти ще предоставят информация и за местните МСП в туризма (хотели, ресторанти, частни къщи, механи и др.), Които предлагат типични храни, ястия и типична среда. Електронната библиотека ще бъде представена на трите езика – EN, BG, RS

Електронната библиотека за електронни напитки, която ще бъде разработена в рамките на проекта, ще бъде организирана като уеб-базиран ресурс, представящ богатите и разнообразни трансгранични кулинарни традиции и местни напитки. Библиотеката ще бъде качена на платформата „Туристическо електронно обучение“. Този обширен онлайн ресурс ще включва цялата събрана информация (текст и снимки) от експерти, назначени и от двамата партньори по проекта, които ще отговарят за събирането, обобщаването и представянето на всички налични традиционни напитки и начини и технологии за неговото приготвяне, които са общи и традиционни за кръста -граничен регион на България и Сърбия. В допълнение същите експерти също ще предоставят информация и съвети как традиционните ястия да се комбинират с напитките в региона по най-добрия начин. Електронната библиотека ще бъде представена на трите езика – EN, BG, RS