Internet katalozi / biblioteke tradicionalne hrane, pića i objekata

Elektronska biblioteka za e-kuvanje koja će se razviti u okviru projekta biće organizovana kao mrežni resurs koji će predstaviti bogate i raznolike prekogranične kulinarske tradicije i lokalnu hranu. Biblioteka će biti učitana na veb platformu „Turističko e-učenje“. Ovaj ogromni mrežni resurs će sadržati sve prikupljene informacije (tekst i fotografije) od strane stručnjaka imenovanih kod oba projektna partnera koji će biti odgovorni za prikupljanje, rezimiranje i predstavljanje svih dostupnih tradicionalnih jela, jela i praksi kuvanja koje su uobičajene i tradicionalne za prekograničnu saradnju. region Bugarske i Srbije. Pored toga, isti stručnjaci će takođe pružiti informacije o lokalnim turističkim malim i srednjim preduzećima (hoteli, restorani, privatne kuće, taverne itd.) Koja nude tipičnu hranu, obroke i tipično okruženje. E-biblioteka će biti predstavljena na tri jezika – EN, BG, RS