Slide Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България - Сърбия 2014-2020 г.
Изграждане на капацитет за електронно обучение в туристическия сектор в трансграничния регион|CB007.2.13.085
E-learning Home2021-09-09T11:07:17+02:00

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България – Сърбия 2014-2020 г

Изграждане на капацитет за електронно обучение в туристическия сектор в трансграничния регион

CB007.2.13.085

ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ПРОЕКТА?

 • Разработване на програма за изграждане на капацитет за електронно обучение в туристическия сектор в целевия трансграничен регион
 • Разработване на модули и съдържание за електронно обучение за подобряване на знанията и практическите умения в областта на туризма
 • Развитие на библиотеки на „Е-храна” и „Е-напитки” с информация за местни МСП, които предлагат типична храна, ястия и типична среда
 • Обучение “Добри практики за управление на устойчив туризъм” за мениджъри и администратори
 • Обучение “Традиционни ястия и напитки от общия трансграничен регион”
 • Последното трансгранично събитие за обмен на опит и най-добри практики в областта на електронното обучение

ЗА КОЙ Е ТОВА?

Проектът “Изграждане на капацитет за електронно обучение в туристическия сектор в трансграничния регион” е посветен на мениджъри и професионалисти в регионите на Ниш, Сърбия и Кюстендил, България, които искат да подобрят своите знания и умения и да направят разлика в техните общности.

 • Международен фокус – инструменти и методи, използвани от професионалисти по целия свят

 • Гъвкави курсове – насърчаване на самообучение и растеж

 • Хората са капитал – образованието е право, а не привилегия

Ако предпочитате да учите по свое време и със собствена скорост, тогава един от нашите пакети за електронно обучение може да е точно на вашата улица.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Сдружение “Прави стъпка”, Медошевац, Ниш, Сърбия

Търговско-промишлена палата на Кюстендил, България

Общата цел на съвместния проект е насочена към насърчаване на повишаването на културата на обучение в региона на ТБ чрез създаване и прилагане на съвместни мерки, дейности и механизми в подкрепа на развитието на човешките ресурси в областта на туризма. Постигането на тези цели ще бъде постигнато чрез изпълнението на различни действия като изграждане на капацитет на човешките ресурси, засилване на сътрудничеството и насърчаване на иновациите и ИКТ като новото средство за електронно обучение в областта на туризма.

 1. Разработване на програма за изграждане на капацитет за електронно обучение в туристическия сектор в целевия трансграничен регион
 2. Разработване на електронни учебни модули и съдържание за подобряване на знанията и практическите умения на човешките ресурси в областта на туризма
 3. Проектиране и разработване на платформа за електронно обучение в туризма
 4. Библиотека за електронно готвене, част от платформата „Електронно обучение в туризма“
 5. „Електронна библиотека за напитки“, част от платформата „Електронно обучение в туризма“
 6. Демонстрация на платформата за електронно обучение в туризма
 7. Съвместно обучение по човешки ресурси „Добри практики в управлението на устойчив туризъм“
 8. Съвместно обучение по човешки ресурси „Традиционни ястия и напитки от общия трансграничен регион”
 9. Финално трансгранично събитие за споделяне на опит и най-добри практики

Основни изходи:

 1. Разработена програма за изграждане на капацитет за електронно обучение в туристическия сектор в целевия трансграничен регион;
 2. Разработена платформа за електронно обучение в туризма с 3 основни раздела – модули и съдържание за електронно обучение, библиотека за електронно готвене; Електронна библиотека за напитки;
 3. Организирани 2 демонстрационни дни;
 4. Организирани 2 съвместни HR обучения;
 5. Реализирано 1 финално трансгранично събитие за споделяне на опит и най-добри практики
 1. МСП, работещи в или свързани с туристическата индустрия в целевия трансграничен регион (собственици на хотели и ресторанти, частни квартири, доставчици на бързо хранене, сладкиши, пекарни, производители на храни, включително фермери и др.);
 2. Туристически агенции, работещи в целевия трансграничен регион;
 3. Организации за подкрепа на бизнеса, неправителствени организации, браншови асоциации и други организации, които извършват своите дейности във връзка с развитието на туристическата индустрия;
 4. Образователни институции от граничния регион като университети, техникуми (с туристически профил), организации за обучение и професионално обучение.

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

СЪБИТИЯ

КУРСОВЕ

Днешните новини

Обхващайки теми от проектни дейности, събития, класове до разработен материал за обучение.

Изложение на туристическо и кулинарно предложение на граничния регион Кюстендил-Ниш на 3 и 4 юли 2021 година.

By |юли 1st, 2021|

Go to Top